Negdje grožđe prije zrije, pa dok naše ne dostigne zadovoljavajuću kvalitetu, treba nabaviti sirovinu za preradu u vinariji. Tako smo zatekli jednog našeg brodara kako dovozi grožđe sa Hvara za početak, koje je očigledno pistiglo zadovoljavajuće sladore za vrhunska vina.