Sve lijepo piše na plakatu, pa tko želi neka se uputi u……šumu !