Kako cijelu državu apsolutno nije briga za preuzetu obavezu o prikupljanju i razvrstavanju otpada, tako naravno, niti građane nije briga. I onda se događa što. Ništa. Svi se ponašaju kao i prije. U kontejneru se nalazi trava, granje, šut od renoviranja, boce raznih vrsta, a ono što ne mogu ugurati unutar spremnika, odlože pored i sad to više nije moja briga. Nema bolje škole nego one koja te odere po đepu. Naravno to se odnosi na sve, pa i na državu i sve niže ustrojbene cjeline. S obzirom kako se država priprema za ovu obavezu, gadne ćemo penale plaćati u blagajnu EU.