Iako je većina akcija prikupljanja pomoći potrebitima završila, vrijedni srednjoškolci još uvijek održavaju svoju akciju “za Dragana”. Pored Konzuma nekolicina srednjoškolaca još uvijek prikuplja sredstva koja će Draganu olakšati ove teške trenutke i omogućiti mu što kvalitetniju rehabilitaciju. Pa ako se nađete u blizini trgovine, nemojte samo proći pored štanda, već bilo kakvim prilogom poduprite ovu vrijednu i plemenitu akciju. Veliko hvala svima koji ste do sada pomogli donacijom, a posebno ovim upornim srednjoškolcima.