Tužna vizura “tri palme”. Danas su radnici “Grabovog rata” odrezali sve grane na palmama, što naravno ukazuje da svi prijašnji pokušaji zaštite, nisu uspjeli. Što će se dalje događati sa stablima, ima li nade za njih, nitko još javnosti nije priopćio. Možda hoće……