Nakon mnogih upita o radnom vremenu raznih ordinacija u Supetarskoj ambulanti, korisnici nam šalju slijedeće:

RENTGEN:

Dr. Glavaški: