Nakon ljetnog ludila, grabeža, kuknjave, koncesijskih kužinavanja, došla zima i šta sad. Sada nikog ni briga za Bol  za boljane, za spizu i verduru, ni briga nikog ni za koncesiju, ni za restoran, ni za dozvole prolaska. Ni nikog briga za ništa…sve tamo do prolića kada će opet zavladat ludilo novca. A do tada, šta do tada, nikog ni briga, jedino naše Mikuliće na pazaru koji će i buru i led i snig ostati sa boljanima. I to bi trebalo zapamtiti i uzeti u obzir kada dođe proliće svima onima koji rade cilu zimu.