Tekst koji je stigao zajedno sa slikama je glasio: Perić završio na smeću. Mi smo malo ublažili tekst. Prva asocijacija na “Perić” je direktor komunalnog poduzeća Grabov rat. Kada smo pogledali slike, nismo pronašli direktora, ali netko sa istim prezimenom renovira stambeni prostor. Možda neki “zemo”. Uglavnom, očigledno je da broj Perića raste u Bolu.