Danas je počela vožnja popularnim vlakićem. Vozi se u nešto manjem obimu, ali se vozi. Nadamo se da će se sa prometnica ukloniti razno razne zapreke i kojekava smetala, pa da vlakić može nesmetano prometovati na opće zadovoljstvo i gostiju i domaćih.