Danas je policija i na moru bila aktivna. Oko 13:00sati su počeli vršiti kontrolu brodica na moru ispred Bola. Neki su završili sa ispisanom globom zbog manjih nedostataka, a neki su uspjeli proći bez zaustavljanja.