foto: čitatelj T.M.

Nije rijetkost da se stupovi prometnih znakova koriste za razne oglase ili obavijesti svakakve vrste, ali ipak treba misliti i na sigurnost i na preglednost. Na ovom prometnom stupu je zaista natrpano sve i svašta, a najmanje je učljivo ono za što je namjenjeno, za putokaz. Prilaskom ovom raskrižju i hrvatski državljani imaju problema sa isčitavanjem pustih informacija koja strše sa stupa, gdje vide i semafor, ali ne znaju za šta, pa pored njega nešto piše, malo ispod konačno oznaka za ono što me zanima-katamaran i dom umirovljenika, a onda odmah ispod, dvije tabletine ugostiteljskih objekata koje zauzimaju većinu stupa koji, u stvari njima nije niti namjenjen. Kada se već na ovaj način iskorištava prometni stup, za oglase, onda to treba biti smisleno i na način da ne preuzima dominaciju nad putokazima ili prometnim znakom koji su u stvari trebali biti u prvom planu, a ne nekakav oglas.