Kako obavještava OTP banka, 24. i 31. Prosinca rade od 08:00 do 14:00 sati (u stvari ovdje nas obavještavaju da rade kao i svaki dan), a 25. i 26. 12. 2018 . ne rade, kao i 01.01.2019.