Evo što je danas vijest. Kokoš na cesti. Ono što je nekada bilo svakodnevna pojava danas fotografiramo kao čudo. A šta ćeš, takva su vremena. Bilo mi je simpatično, pa sam zabilježio.