Uplovile su i prve jedrilice u Bol. Evo, na današnji dan smo zabilježili ove prve jedrilice vezane na most kod Varadera. Biti će naravno njih sve više i više, ali sigurno neće biti toliko zanimljive kao ove prve.