foto: Pixabay

Članovi Bol – poljoprivredne zadruge pozivaju sve koji su sutra u mogućnosti da se odazovu na akciju rezidbe loze po već prije najavljenom rasporedu. 

U 08:00 sati u lozju Rajka Šćepanovića poviše Zlatnog rata.