Trude se, rade i polako Supetar pretvaraju u poželjnu destinaciju, ali i u ugodno mjesto za življenje domaćih stanovnika. Nije više Supetar tranzitna luka  za dolazak i odlazak sa Brača, nego pravi turistički grad. Brine se Supetar i za ona mjesta koja mu pripadaju, pa nam tako govore iz Splitske, da se ne sjećaju kada se zadnji puta ulagalo i nešto radilo u njihovom mjestu, ali i to se mjenja. Pa čitamo na društvenim mrežama, na kojima gradonačelnica svakodnevno komunicira sa svojim građanima, da će se opet nekoliko projekata raditi u Splitskoj. Čitajući pozamašan niz učinjenog i zadanog, najviše nas se dotiče to da se svi ovi projekti tiču samog grada, odnosno poboljšanje uvjeta življenja za sve stanovnike, od onih najmlađih, pa do najstarijih, da je više ovako organiziranih gradskih uprava sa odgovornim čelnicima i svim zaposlenima u tim upravama, gdje bi nam bio kraj. Uglavnom, zaista sve pohvale rukovodstvu grada Supetra na odgovornom vođenju grada i brizi za grad. Lijepa priča.